1438

Bert Arons
Bewust-maker, Visie & Strategie, Blik-opener, Meten en beïnvloeden van energie, Energiewinst, Werkplezier, Synergie

21272477

Couleur-Locale

Jaarsveldstraat 224
2546 CW DEN HAAG

Website: Couleur-Locale & Visie en Blik

Over Bert Arons

Couleur-Locale hanteert ‘werkplezier’ als match tussen de resultaatkant en menskant van je bedrijf of organisatie. Wij geven procesbegeleiding aan teams (uitvoerend, management, directie) bij verandering van organisatiegedrag volgens een in eigen beheer ontwikkeld model, het Prismamodel® en het instrument Spectrum Energiekaarten®. Ons onderscheidend vermogen: energie van mensen is meetbaar en beïnvloedbaar!

Ons unieke energieconcept realiseert bewustzijn en kiezen voor verandering. Groeiende veiligheid en onderling vertrouwen maken ruimte voor het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Wij meten energie en laten je zien welke energiebron energieverlies of energiewinst oplevert. Wij begeleiden het proces waarin verlies wordt omgezet in winst en kunnen jouw resultaten met een tweede meting aantonen.

De Spectrum Energiemeting® passen wij ook toe op ZZP’ers, (Top)sporters, Werknemers met schulden, bij loopbaanbegeleiding, outplacement, burn-out, eetstoornissen,…. Wij meten energie op onderwerpen die de klant kiest, bespreken de meetresultaten en doen een eenmalig advies. Wij begeleiden bij het omzetten van energieverlies in energiewinst. Onze prestatie: meetbare energiewinst.

Couleur-Locale hanteert het uitgangspunt dat een organisatie een evenwichtige hoeveelheid energie nodig heeft om te kunnen groeien en zich te kunnen ontwikkelen. Onze visie: ieder mens is verantwoordelijk voor z’n eigen werk, functioneren en leven.

Wat onze aanpak bereikt? Meer synergie, betere performance, lagere (beleefde) werkdruk, afname van stress op de werkvloer, toename van werkplezier en werkresultaat.

Wij werken met licentiehouders die wij zelf opleiden. Wij hebben partners die ons concept vanuit een samenwerking aanbieden.

Foto’s en Video’s